Børnehuset Rinkenæs
 

dokumentation af aktiviteter

Alle grupper har en White board tavle, hvor der skrives hvad vi har lavet den pågældende dag. Der tages et billede hver dag af det der står på tavlerne og lægges på nem barn under de respektive grupper.

 

Ved temaer/projekter vil der hænge en SMITTE på tavlen, så I kan læse hvilke læreplanstemaer vi har arbejdet med.

Derudover dokumentere vi med billeder på NEM barn.  Vi gøre opmærksom på at I forældre ikke må hente billederne og lægge dem på jeres egne computere – det er i strid med databeskyttelsesloven.