Børnehuset Rinkenæs
 

kommunikation/forældremøde

Alle forældre får tilbudt en forældresamtale i året. I Radisegruppen kan samtalen variere fra 3 til 6 måneder, idet der skal laves en sprogtest og det kan først laves når barnet er over 3 år.

Krudtugle forældrene tilbydes en samtale omkring barnets trivsel og det vil typisk være i oktober/november måned.

Vuggestuen tilbyder ligeledes forældresamtaler i oktober/novemeber

I solsikken ligger samtalen i november, når sprogtest og skoleparatheds test ligger klar.

Vi har en forsøgsordning med Rinkenæs skole og SFO, hvor der til samtalen vil være personale fra SFO´en til stede, og ligeledes vil der være en personale fra Børnehuset til stede ved den første samtale i 0 klasse.

Det er en forsøgsordning for at se om det vil være til gavn for både børn og forældre og sikre en sammenhæng i forældrekontakt til skolen.

Hvis I har spørgsmål til de nye tiltag så kom endelig og spørg.