Børnehuset Rinkenæs
 

Ved sygdom eller fravær

Hvis dit barn holder fri, ferie eller er syg, skal du give besked inden kl. 09.00. Giv besked på Nembarn eller ring.

 

Syge børn:

Syge børn må ikke komme i institutionen. Jeres barn er syg, hvis det ikke er i stand til at være med i de daglige aktiviteter. Dette er både uden- og indendørs aktiviteter, som for eksempel gåture eller leg på legepladsen. Tegn på sygdom kan være feber, mavetilfælde i form af diarré eller opkastninger, stærk forkølelse eller øjenbetændelse med pusudflåd. Reglerne er lavet for at forhindre smittespredning mellem børnene, og det er vigtigt, at de bliver overholdt.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, ringer vi til jer.

 

Medicin:  

Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis.