Børnehuset Rinkenæs
 

Forældre - personale - samarbejde.

 

For os er det vigtigt, at barnet trives og udvikles optimalt både hjemme og i Børnehuset Rinkenæs. 

Indsigt fremmer forståelsen. Derfor er det vigtigt:

  • At vi informerer hinanden - især om det, der er vigtigt for barnets udvikling
  • At udfordringer og tvivl tales igennem
  • At vi viser respekt for hinanden
  • At vi er åbne og lytter til hinanden

Grundlaget for en god start og et godt samarbejde er gensidig tillid mellem familien og personalet.