Børnehuset Rinkenæs
 

Børnehaven

Børnehuset Rinkenæs er en integreret institution med ca. 40 børn. Integreret vil sige at børnehaven også har en vuggestue. Børnehaven er derudover inddelt i 3 grupper.  

 

Radisegruppen er den næstyngste gruppe. Det er her børn fra vuggestuen og dagplejen kommer. De kan også kaldes børnehavens indslusnings-gruppe. 

De har til huse i to grupperum, som de deler sammen med Krudtuglerne. Når vi spiser, holder samling, går tur eller andre ting, er det oftest i egen gruppe det foregår.

I dette gruppetrin arbejdes der meget med sproget, og børnene skal lære at lege og være sammen med andre.

 

Krudtuglerne er den næstældste gruppe, hvor vi lærer børnene at være mere selvhjulpne, både med af- og påklædning og med at løse små konflikter.

Krudtuglerne kommer også på længere ture, ligesom der arbejdes på at styrke koncentrationen.  Børnene skal også i denne gruppe lære, at de er en gruppe, så derfor skal de tage vare på og hjælpe hinanden.

 

Solsikkerne er den ældste gruppe i Børnehuset. De bor på børnehavens 1. sal.

I Solsikken skal børnene gøres klar til skole. De skal være selvhjulpne med næsten det hele.

Børnene har forskellige skoleopgaver, og ligeledes er der en del andre traditioner, de skal igennem, inden de starter i skole.

En af traditionerne er "blå blink" hvor de besøger brandstation, falckstation og får besøg af en politibil, når det er muligt. Derudover lærer børnene førstehjælp, og de finder ud af, at de faktisk kan bidrage med rigtig mange ting.

Der afsluttes altid med overnatning og en overraskelse, inden de starter i skole.