Børnehuset Rinkenæs
 

Vuggestuen

Tekstfelt: Vuggestuen

 

Vi er en lille hyggelig vuggestue som er normeret til 12 børn.

 

Vuggestuen er indrettet med mange små rum, hvor børnene har mulighed for alle former for bevægelse og leg.

Vores nærmeste nabo er børnehaven med ca. 30 skønne børn.

Vuggestuen har tilknyttet fast personale, men vi hjælper imellem hinanden tværs af stuerne.

Det er med til at sikre en glidende overgang fra vuggestue til børnehave.

Ligesom i børnehaven arbejder vi i vuggestuen med børnenes motorik.

Børnene bliver gynget og styrket deres grundmotorik hver dag. 

 

En god grundmotorik er fundamentet for barnets udvikling, læring og færdigheder.

 

 

Tekstfelt: En typisk dag i vuggestuen

 

Kl. 06:15 – 07:30

Alle samles i børnehaven hvor der serveres morgenmad.

Kl. 07:30 

Vi går i vuggestuen, hvor der er hyggestund og leg.

Kl. 08:15 – 8:45

Børnene tilbydes formiddags mad.

Kl. 08:00

Lopperne og larverne går i deres grupper. 

Der leges, laves aktiviteter, ture m.m. Nogle gange er aktiviteterne planlagt/spontane. 

Vi har et pædagogisk årshjul som vi arbejder efter.

Ugeaktiviteter kan ses på tavlen ved opgangen til Lopperne/larverne.

Kl. 10:40 – 11:30

Børnenes spiser deres medbragte madpakker, hvor der serveres mælk til. 

Der skiftes bleer og toiletbesøg ordnes. 

Børnene lægges til at sove.

Kl. 11:30 –14:00 

Børnene sover.

Personalet afholder pause på skift.

Kl. 14:00 - 15:00

Børnene vågner og der serveres eftermiddagsmad, hvor der serveres vand til.

Kl. 15:00 - 16:00

Der leges og hygges enten ude eller inde.

KL. 16:00 

Vuggestuen lukkes ned, og de resterende børn samles i børnehaven eller på børnehavens legeplads.

Kl. 16:45 (fredag kl. 16:00)

Børnehuset lukker og siges tak for i dag.

 

 

Tekstfelt: Gruppe inddelinger:

 

Vuggestuen: I vuggestuen har vi valgt at aldersopdele børnene om formiddagen. Det har vi gjort fordi der udviklingsmæssigt er et stort spænd på gruppen af børn og ved opdelingen af børnene er det lettere at lave målrettede aktiviteter.

 (Vygotsky – Zone for nærmeste udvikling) 

Resten af tiden er vi blandet i alder og dette giver også fordele, da de små børn spejler sig i de ældre børn og dermed lærer nye færdigheder. De ældste børn lærer at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for de mindre børn.   

Lopperne: Når barnet starter i vuggestue starter det inde hos lopperne, hvor der er stor fokus på at tage godt imod barnet, så barnet bliver tryg ved at gå i vuggestue. Hos lopperne laver de aktiviteter der er tilpasset børnenes niveau. 

Laverne: Når barnet er ca. 2 år kommer det ud i larvegruppen. Her har barnet brug for lidt flere udfordringer og der bliver lavet aktiviteter, der er tilpasset det. Samtidig kigger vi på, at når barnet er 2,9 år skal starte i børnehave og derfor skal opøve nogle færdigheder, så overgangen til børnehaven bliver så let som mulig, der være sig blandet andet selvhjulpenhed og sociale kompetencer.

 

Tekstfelt: Vuggestuen sørger for følgende:

 

·       Formiddagsmad og eftermiddagsmad.

·       Bleer og vaskeklude.

·       Barnevogn / sovetelt med dyne og evt. pude.

·       Myggenet og godkendt sovesele.

·       Solcreme.

 

I er altid velkommen til at kigge forbi og få en snak.    

 

 

 

 

 

Børnehuset Rinkenæs

Stenvej 28 Rinkenæs - 6300 Gråsten - Telefon 88 72 43 21

Vuggestuens telefon 20 51 65 61